Undervisningsmaterialet er målrettet dansk i 7.-9.klasse i grundskolen, men vil også kunne anvendes i det første år i hf, hhx, htx og stx.

Til hver af de 23 tekster er der knyttet arbejdsopgaver. Målet med dem er at fremme oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. (Fællesmål stk. 1, 2019).

Derudover er der tilknyttet et kreativt skriveværksted, så eleverne selv kan prøve kræfter med litterær skrivning.

Undervisningsmaterialet opfylder på den måde alle fire kompetenceområder i dansk:

Læsning

- af litterære tekster

Fortolkning

- af litterære tekster i en kontekst

Kommunikation

- som litteratursamtale gennem pararbejde, gruppearbejde og plenum

Fremstilling

- i form af kreativ skrivning

De 23 tekster

Teksterne er æstetiske. Forfatterne gengiver deres oplevelser fra de byer, de har opholdt sig i, i et formsprog, der i sig selv er værd at arbejde med. Den litterære tekst kalder på læserens meddigtning. De rummer tomme pladser, metaforisk sprog og underbestemte ord – alt sammen noget kræver læserens aktive tilegnelse af stoffet.

Opslaget om Litterær læsning kan danne grundlag for dette. Det er tænkt som en guide for læreren, men eleverne kan også få glæde af det, hvis de er særligt interesserede.

De 23 tekster er udstyret med stjerner, der angiver deres sværhedsgrad:

*  en let tekst, der umiddelbart kan læses og forstås af de fleste elever.

** en tekst, der kræver opmærksomhed, men forstås umiddelbart af hovedparten af eleverne.

*** en vanskelig tekst, der kræver særlig opmærksomhed, men som umiddelbart forstås af de dygtigste elever.

Temablokkene er sat sammen af tekster, så alle tre sværhedsgrader er tilgængelige. Det betyder, at der vil være mulighed for differentieret undervisning. Stjernesystemet indikerer med andre ord ikke, at teksterne kun er målrettet henholdsvis 7., 8. og 9.klasse.

Det er selvfølgelig muligt at sammensætte undervisningsforløb, der alene rummer tekster af samme sværhedsgrad.

Tilrettelæggelse og arbejdsformer

Det analytiske arbejde er bygget op i tre faser: Ind i tekstenInde i tekstenUd af teksten.

Ind i teksten tager udgangspunkt i elevernes forforståelse og umiddelbare indtryk efter første læsning. Fasen stilladserer det videre arbejde. Arbejdsformen er pararbejde.

Inde i teksten giver eleverne mulighed for at arbejde analytisk med den enkelte tekst. De korte tekster gør det muligt at gå i detaljen og at få alle nuancer med i analysen og fortolkningen. Arbejdsformen er gruppearbejde (fire medlemmer).

Ud af teksten giver eleverne mulighed for at forene de to første faser med tekstens tema: Hvem er Danmark. Korte citater om den by, teksten handler om, og et signalement af forfatteren er det spejl, som de kan spejle teksten i. Arbejdsformen er klasseplenum.

Temalæsning og undervisningsforløb

Teksterne er organiseret i 9 temaer.

Temalæsningen er tilrettelagt som undervisningsforløb af varierende længde. Klikker man på et tema i menuen, fremgår det, hvilke tekster, der indgår i temaet, og hvordan arbejdet kan tilrettelægges.

Temalæsningen tager udgangspunkt i arbejdet med den enkelte tekst i temablokken.

Andre tekstpakker

Det er også muligt at lave undervisningsforløb ud fra andre kriterier:

Demografien: Her udvælges tekster, der skildrer henholdsvis Provinsby-Jylland, Provinsby-Fyn, Provinsby-Sjælland, Regionshovedstad, Forstad samt Hovedstad.

Genren: Her udvælges tekster, der kan kategoriseres som henholdsvis novelle, digt, kortprosa og illustration.

Det kreative skriveværksted

I det kreative skriveværksted kan eleverne arbejde i helheder og detaljer. Hurtigskrivning, sanseskrivning, øvelser i litterære virkemidler og genreskrivning i nævnte rækkefølge skal forberede eleverne til selv at skrive litterære tekster om en bydel eller en by, de ikke kender til.

Arbejdet kan tilrettelægges som solo- og pararbejde.

Målet er, at elevernes skriftlige kompetencer udvikles i en blanding af inspiration og håndværk.

© Henrik Poulsen – Medier og læring I/S