De ni temalæsninger er forslag til at læse de 23 tekster på kryds og tværs, hvor det ikke er genren, men et overordnet tema, der binder teksterne sammen.

Læsningen er tilrettelagt i undervisningsforløb af varierende længde, så det passer til behov og tid.

Forfatteren som turist

Vi er alle turister, når vi besøger en fremmed by. Hvordan møder vi byen? Hvordan møder byen os? Hvem bor her? Hvad iagttager vi, når vi for første gang slentrer ad byens gader og stræder?

I de seks udvalgte tekster fortæller forfatterne om dette møde, og hvad det har afsat af tanker hos dem.

Tekster
Nassrin El Halawani:
En forfatter kommer til Faaborg *

Jesper Stein:
Jagten på et gerningssted *

Kaspar Colling Nielsen:
En forfatter kommer til Nyborg *

Hanne Kvist:
Jeg er nok bedst i modvind **

Jonas T. Bengtsson:
Broen *

Malene Abildgaard:
En arkitekturfortælling i børnehøjde *

Mødet med det fremmede

Vi bringer forventninger og fordomme med os, når vi skal møde fremmede mennesker og lokaliteter.  Mødet kan indfri forventninger, opløse fordomme og udvide horisonten. Enhver fremmed by har historier at fortælle.

De fem udvalgte tekster skildrer møder med den fremmede by, der falder forskelligt ud.

Tekster
Nassrin El Halawani:
En forfatter kommer til Faaborg *

Charlotte Weitze:
GELLERUPHABETET ***

Thorstein Thomsen:
Ringkøbing-Klip *

Sissel Bergfjord:
En umærkelig hældning **

Trisse Gejl:
Mellemlanding *

Jonas T. Bengtsson:
Broen *

Uhyggen i idyllen

Den stille sø, den forladte fabriksbygning, det ideelle gerningssted. Krimien bygger en stemning op omkring det idylliske og det overraskende uhyggelige: monsteret, morderen.

I de fire udvalgte tekster skildrer forfatterne, hvordan deres byer rummer det uhyggelige. Måske.

Tekster
Jesper Stein:
Jagten på et gerningssted *

Lone Theils:
Kvinden uden navn *

Sara Linderoth Bouchet:
Tågen over Smør- og Fedtmosen **

Kenneth Bøgh Andersen:
Fodringstid *

Det organiske fællesskab

Et bysamfund kan vi betragte som en organisme. Alle dele er unikke, men tilsammen udgør de et stort bankende fællesskab.  Hvad får det til at hænge sammen? Hvor forskellige er de enkelte dele? Hvad kendetegner det store organiske fællesskab? 

I de fire udvalgte tekster gengiver forfatterne deres oplevelser af byens organiske fællesskab. Der er tale om vanskeligere tekster, der kræver fordybelse.

Tekster
Line-Maria Lång:
Aalborg glimt **

Hanne Kvist:
Jeg er nok bedst i modvind **

Charlotte Weitze:
GELLERUPHABETET ***

Erik Trigger:
UNDER DEN CIRKLENDE ROVNAT ***

Krop og by

En by ånder. Den er altid i live. Går man gennem byen kan man opleve, at kroppens pulsslag forlænges ud i byens asfalt, og at byens lyde og bygninger flytter ind i kroppen.

I de tre udvalgte tekster fortæller forfatterne om kroppen og byen. Hvordan klinger de to sammen?

Tekster
Malene Abildgaard:
En arkitekturfortælling i børnehøjde *

Erik Trigger:
UNDER DEN CIRKLENDE ROVNAT ***

Victor Boy Lindholm:
FREMTIDEN, FOLKET – BABY! ***

Længsel og møde

Byen, vi opholder os i, kan være stedet, der opfylder vores ukendte længsler, men byen kan også være stedet, der binder os. Vi længes mod noget andet.

De seks udvalgte noveller fortæller historier om, hvordan byen åbner muligheder, men også hvordan den danner grundlag for at komme væk.

Tekster
Thøger Jensen:
Stjerne og krystal ***

Rebecca Bach-Lauritsen:
Det Orange **

Ida-Marie Rendtorff:
Det kunne have været hende **

Jonas T. Bengtsson:
Broen *

Thorstein Thomsen:
Ringkøbing-Klip *

Sissel Bergfjord:
En umærkelig hældning **

Hjemstavn og vejen væk

Hjemstavnen er den egn eller by, vi er født og opvokset i. Den præger vores bevidsthed gennem livet, hvad enten vi vil det eller ej. Nogle gange forsøger vi ligefrem at flygte fra vores hjemstavn, vores barndomsby, men det kan gøre ondt. 

De seks udvalgte noveller skildrer forskellige måder at flygte fra sin barndomsby på, og så måske alligevel vende tilbage.

Tekster
Gunvor Ganer Krejberg:
Broen **

Morten Ramsland:
Barndom på Galgen *

Thøger Jensen:
Stjerne og krystal ***

Christina Englund:
Ingo & Josefine ***

Rebecca Bach-Lauritsen:
Det Orange **

Sara Linderoth Bouchet:
Tågen over Smør- og Fedtmosen **

Flere generationer

Vi er alle født af forældre, der bor i en bestemt by. Byen danner rammen for vores tidlige udvikling. Vi lærer byens muligheder at kende og danner sociale fællesskaber. Men på et tidspunkt bliver byen for lille for os. Vi søger væk, selvom den ældre generation advarer os. Måske vender vi tilbage.

De fem udvalgte tekster skildrer forskellige måder, som generationerne ser på byen.

Tekster
Tove Krebs Lange:
Vi spiser præcis klokken seks *

Morten Ramsland:
Barndom på Galgen *

Rebecca Bach-Lauritsen:
Det Orange **

Ida-Marie Rendtorff:
Det kunne have været hende **

Trisse Gejl:
Mellemlanding *

Af- eller udvikling

Samfundsudviklingen forandrer byerne. En færgeby mister sin færgeforbindelse, og et arbejderkvarter forsvinder, fordi fabrikkerne lukker. Byerne må genopfinde sig selv. 

De to udvalgte tekster skildrer bysamfund under forvandling.

Tekster
Gunvor Ganer Krejberg:
Broen **

Victor Boy Lindholm:
FREMTIDEN, FOLKET – BABY! ***

Forslag til undervisningsforløb

1 dobbeltmodul

1. runde

Nassrin El Halawani: En forfatter kommer til Faaborg

Kaspar Colling Nielsen: En forfatter kommer til Nyborg

Malene Abildgaard: En arkitekturfortælling i børnehøjde

 • Arbejd med den enkelte tekst ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål
 • Beskriv forskellen mellem de tre forfatteres møde med deres by.

Mellemrunde

Hanne Kvist: Jeg er nok bedst i modvind

 • Arbejd med billedet ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål
 • Sammenlign illustratorens møde med sin by med El Halawani og Colling Nielsens møder. Hvad hæfter de hver især sig ved?

2. runde

Jesper Stein: Jagten på et gerningssted

Jonas T. Bengtsson: Broen

 • Arbejd med den enkelte tekst ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål
 • Beskriv forfatternes forskellige måder at komme i kontakt med lokalbefolkningen. Hvad er deres hensigter?

Evaluering

 • Sammenfat, hvordan man som turist kan opleve en ny by ud fra de seks tekster.
 • Overvej på hvilken måde, du selv oplever mødet med en ny by. Hvilken af de seks tekster minder det mest om?

2 dobbeltmoduler

1. runde

Thorstein Thomsen: Ringkøbing-Klip

Trisse Gejl: Mellemlanding

 • Arbejd med den enkelte tekst ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål
 • Beskriv forskellen mellem de to hovedpersoners forventninger og reaktioner på mødet med den fremmede by.

2. runde

Sissel Bergfjord: En umærkelig hældning

Charlotte Weitze: GELLERUPHABETET

 • Arbejd med novellen ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål
 • Sammenlign de to tekster. Hvordan fremstilles byens og bydelens mange nuancer?

3. runde

Nassrin El Halawani: En forfatter kommer til Faaborg

Jonas T. Bengtsson: Broen

 • Arbejd med den enkelte tekst ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål
 • Beskriv teksternes forskellige måder at møde og forstå det fremmede i byen.

Evaluering

 • Sammenfat, hvordan man ud fra teksterne kan møde og bearbejde fremmede indtryk fra en by.
 • Overvej på hvilken måde, du selv møder fremmede mennesker og fremmede byer. Hvordan bearbejder du dine indtryk i forhold til dine forventninger.

1  dobbeltmodul

Anslag

Jesper Stein: Jagten på et gerningssted

 • Arbejd med teksten ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Forfatteren er krimiforfatter. Hvor leder han efter et gerningssted til en kommende krimi?

Hvad finder han?

1. runde

Kenneth Bøgh Andersen: Fodringstid

Sara Linderoth Bouchet: Tågen over Smør- og Fedtmosen

 • Arbejd med novellerne ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Beskriv, hvordan forholdet mellem uhygge og idyl skildres i de to noveller.

2. runde

Lone Theils: Kvinden uden navn

 • Arbejd med novellen ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Beskriv, hvordan novellen skildrer forholdet mellem uhygge og idyl. Sammenlign novellens opbygning og form med Bøgh Andersens og Bouchets noveller.

Evaluering

 • Sammenfat, hvordan de fire tekster bearbejder læserens forestillinger og fantasi om uhyggen i idyllen..
 • Overvej, hvorfor mange kan lide at læse krimier og gysere. Kan du selv det?

2 dobbeltmoduler

1. modul

Hanne Kvist: Jeg er nok bedst i modvind

Charlotte Weitze: GELLERUPHABETET

 • Arbejd med den enkelte tekst ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Beskriv, hvordan Kvist og Weitze oplever de organiske fællesskaber i henholdsvis Hjørring og Gellerup. Find balancen mellem det unikke og det fællesskabende.

2. modul, 1. runde

Line-Maria Lång: Aalborg glimt

 • Arbejd med teksten ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Beskriv, hvordan teksten gennem sine tre iagttagelser gengiver et organisk fællesskab i Aalborg. Hvad kendetegner det?

2. modul, 2. runde

Erik Trigger: UNDER DEN CIRKLENDE ROVNAT

 • Arbejd med digtet ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Find billedsprog i digtet, der peger på, at Ishøj er et stort organisk fællesskab. Sammenlign digtets gengivelse af fællesskab med Weitzes Gellerup.

Evaluering

 • Sammenfat, hvordan et bysamfund kan opleves som et organisk fællesskab, sammensat af mange forskellige elementer. Træk de fire teksters særlige iagttagelser.

1 dobbeltmodul

Anslag

Malene Abildgaard: En arkitekturfortælling i børnehøjde

 • Arbejd med essayet ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Sammenfat, hvordan Abildgaard opfatter forbindelsen mellem byens arkitektur og kroppen.

1. runde

Victor Boy Lindholm: FREMTIDEN, FOLKET – BABY!

 • Arbejd med essayet ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Undersøg, hvordan krop og by glider sammen i Lindholms tur gennem bydelen Sydhavnen.

2. runde

Erik Trigger: UNDER DEN CIRKLENDE ROVNAT

 • Arbejd med digtet ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Find eksempler i digtet, hvor krop og by smelter sammen.

Evaluering

 • Sammenlign de tre teksters forskellige måder at fremstille forholdet mellem krop og by.
 • Diskuter om I selv har oplevet, at byen er en krop, der ånder på mange forskellige måder.

2 dobbeltmoduler

1. modul

Thorstein Thomsen: Ringkøbing-Klip

Ida-Marie Rendtorff: Det kunne have været hende

Sissel Bergfjord: En umærkelig hældning

 • Arbejd med den enkelte novelle ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Mand og kvinde mødes tilfældigt i byen. Beskriv forskellene mellem disse møder i de tre noveller. Hvilken rolle spiller byen?

2. modul

Rebecca Bach-Lauritsen: Det Orange

Jonas T. Bengtsson: Broen

Thøger Jensen: Stjerne og krystal

 • Arbejd med novellerne ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Alle tre noveller skildrer en hovedperson, der har udlængsel – men bundet til byen. Beskriv, hvordan de tre personer på forskellig måde oplever bundetheden og udlængslen.

Evaluering

 • Sammenfat, hvordan de seks noveller skildrer forholdet mellem at være knyttet til en by og samtidig have længsel efter noget andet. Hvad betyder mødet for hovedpersonen?

2 dobbeltmoduler

1. modul

Gunvor Ganer Krejberg: Broen

Morten Ramsland: Barndom på Galgen

Rebecca Bach-Lauritsen: Det Orange

 • Arbejd med den enkelte novelle ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Novellerne skildrer et frem-og-tilbage mellem byen, man er født og bor i, og verden udenfor. Beskriv hvordan de tre noveller skildrer dette. Hvorfor bliver man i byen? Hvorfor vender man tilbage til barndomsbyen?

2. modul

Sara Linderoth Bouchet: Tågen over Smør- og Fedtmosen

Christina Englund: Ingo & Josefine

Thøger Jensen: Stjerne og krystal

 • Arbejd med teksten ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Novellerne skildrer vejen væk fra byen, man er vokset op i eller knyttet til. Hvad er årsagerne til, at hovedpersonerne søger væk?

Evaluering

 • Sammenfat, hvordan hjemstavnen påvirker personernes måde at handle på i de seks noveller.
 • Beskriv, hvordan du selv opfatter din barndomsby, din hjemstavn. Hvad knytter dig til den?

2 dobbeltmoduler

1. modul, 1. runde

Morten Ramsland: Barndom på Galgen

Trisse Gejl: Mellemlanding

 • Arbejd med den enkelte novelle ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Begge noveller skildrer generationernes syn på byen, tydeligst i Ramslands novelle. Undersøg, hvad det er, den ældre generation er bekymret over ved København.

Mellemrunde

Tove Krebs Lange: Vi spiser præcis klokken seks

 • Arbejd med den illustrerede fortælling ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Fortællingen er bygget op om en mor og hendes to børn. Beskriv forholdet mellem de to generationer. Hvor meget lever moren sig ind i børnenes hverdag?

2. modul

Rebecca Bach-Lauritsen: Det Orange

Ida-Marie Rendtorff: Det kunne have været hende

 • Arbejd med novellerne ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Novellerne skildrer forholdet mellem en mor og hendes datter. De mødes i en by, som datteren ikke umiddelbart har fundet sig til rette i. På hvilke måder og med hvilke argumenter forsøger mødrene at overbevise deres døtre om, at Kolding og Aarhus er deres opholdssted nu?

Evaluering

 • Sammenlign generationsforholdene i de fem tekster.
 • Overvej, hvorvidt du selv har lyst til at forlade dine forældres by på et tidspunkt, hvor du skal flytte hjemmefra.

1 modul

1. runde

Gunvor Ganer Krejberg: Broen

Victor Boy Lindholm: FREMTIDEN, FOLKET – BABY!

 • Arbejd med den enkelte tekst ud fra de tilknyttede arbejdsspørgsmål.
 • Beskriv hvordan de to tekster forholder sig til byen under forvandling. Hvordan takles denne forvandling?

2. runde

 • Diskuter jeres egen by. Hvad er der sket i byen, mens I har boet der? Find eksempler på bygninger, forretninger og funktioner, der er forsvundet, og på nye aktiviteter, der er kommet til.
 • Hvordan bidrager I selv til, at jeres by udvikler sig?

© Henrik Poulsen – Medier og læring I/S