Undervisningsside for Jeg er nok bedst i modvind **

Hvem er Hjørring?

Hjørring ligger i den vestlige del af Vendsyssel og er knudepunkt for togtrafikken til Aalborg, Frederikshavn og Hirtshals samt for busforbindelser til alle dele af Vendsyssel.

Byen rummer mange uddannelsesinstitutioner og kulturaktiviteter, bl.a. den kendte Hjørring Revy. Borgmester Arne Boelt byder velkommen til Hjørring med disse ord:

”Dan Turèll skrev engang: ”Jeg holder af hverdagen”, og lige dér er jeg enig, for sådan har jeg det også. Det er trods alt hverdagene, der er flest af, og derfor kan vi lige så godt være ambitiøse og få det bedste ud af dem. Men hverdagene behøver ikke være grå og kedelige. De kan sagtens være gode og farverige.

Den slags hverdage har vi heroppe, og de er efter min overbevisning også et af de bedste argumenter for at bosætte sig og leve i vores dejlige kommune. Her virker hverdagen nemlig.” – Kilde

Hanne Kvist

Jeg er nok bedst i modvind **

Af Hanne Kvist

Ordforklaringer

Lakonisk
Hjemmeføding
Rationel
Bjesk
Et dukkehjem

Undervisningsmaterialer

Om Jeg er nok bedst i modvind

Temaer

Det organiske fællesskab
Forfatteren som turist

Ind i billedet

Jeg er nok bedst i modvind er en blanding af plakat, mindmap og illustreret fortælling. Bag de 32 små ansigtsportrætter gemmer der sig en historie, som illustratoren har fået fortalt under sit ophold i Hjørring.

  • Beskriv billedet kort. Hvad består det af? Hvilke relationer har de enkelte dele til hinanden?
  • Hvad synes I umiddelbart om billedet? Hvad udtrykker det?

Inde i billedet

Et billede har et visuelt udtryk. Det drejer sig motivernes former og indbyrdes placeringer, farver og stil. Er stilen fx realistisk, satirisk, ’tegneserieagtig’?

  • Analyser billedets visuelle udtryk og stil. Hvordan er forholdet mellem det vindblæste træ og de mange skæve rammer i højre side? Hvilke tegneteknikker og stil er brugt i portrætterne?
  • Knyt de mange ord, der gemmer sig i træet til forskellige portrætter. Hvilken person foreslår I, der står bag ordet ’kulturbruger’ osv.?
  • Fortæl personens historie ud fra ordet og portrættet.

Ud af billedet

Den illustrerede fortælling fremgår, når vi forestiller os mennesket bag portrættet.

  • Overvej, hvad billedet siger om mennesker i Hjørring. Giv et bud på temaet? Inddrag teksten ”Jeg er nok bedst i modvind” i billedet. Inddrag evt. den korte karakteristik af forfatteren Hanne Kvist.
  • Hvilket signalement tegner Hjørrings borgmester af byen? Sammenhold det med billedet.

© Henrik Poulsen – Medier og læring I/S