Undervisningsside for Tågen over Smør- og Fedtmosen **

Hvem er Herlev?

Herlev er en forstadskommune nordvest for København. Kommunen huser Herlev Hospital, almene boliger, bl.a. bebyggelsen Hjortespring, og parcelhuse.

En stor del af kommunens areal består af mose- og engområder. Det vådeste område, som Værebro Å løber igennem, kaldes Smørmosen. Det tørre område kaldes for Fedtmosen. Der er tale om tunneldale, der er skabt, da isen trak sig tilbage efter den seneste istid.

På Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside kan vi læse dette om Smør- og Fedtmosen:

”En enestående mosaik af moser, småsøer i dødishuller, overdrevskov, kratmose, rørsump, enge og krat præger hele det fredede område, som ligger i en tunneldal. Området er begunstiget med et rigt og afvekslende dyre- og planteliv. Selvom moserne mod øst ligger tæt på motorvej, kan man sagtens opleve ro og idyl i det næsten uberørte 150 ha store naturområde.”Kilde

Sara Bouchet

Tågen over Smør- og Fedtmosen **

Af Sara Bouchet

Pelle sveder, huden føles klistret og fugtig, men han fortsætter. Vandet siver koldt gennem gummiskoene og strømperne, og han forsøger ikke at tænke på farerne ved det, han er i færd med. I stedet fæster han tankerne på Tea og fornemmelsen af hendes hånd, der rystede og klemte så hårdt om hans. Angsten emmede fra hende, da hun fortalte ham om det, hun havde set. Det blege ansigt under vandet og tavsheden, da det var overstået. Da hun blev klar over, at hun burde stikke af, var hun i stedet begyndt at skrige.
Dét med pengene var Pelles idé, og de lå som aftalt ved Værebro Å, men panikken blusser alligevel op i brystet, og han sætter tempoet op. Han længes efter at nå ud til parcelhuskvarteret, han plejer at hade, og pludselig gribes han af en trang til at tage vejen forbi Hjortespringbadet, hvor han så Tea første gang. Hun lyste alting op, som hun sad der alene på bassinkanten i en bolsjestribet bikini. Måske kommer han ikke til at se det sted igen, og pludselig føler han sig modløs. Han er knyttet til alle gaderne her, stisystemerne, stadion og skøjtehallen, han kender ikke til andet.
Først da han er nået et godt stykke ned ad Ingefærhaven, finder hjertet en smule ro. Han passerer gadekæret, Hjulmandens hus og kirken, og fortsætter så med direkte kurs mod kroen. Han ved, hvor hun venter ham, han husker alt ved den nat, de lå på værelset under det blomstrede maleri. Han husker særligt de svage pust af hendes ånde mod halsen, mens han lavmælt præsenterede hende for sin idé.
”Der er penge i det, du har set, Tea.”
Det overbeviste han hende om, han lokkede med alle de døre, der ville åbne sig for dem.
”En hel korridor af døre!” udbrød han, og nu lokker det gyldne lys i kroens vindue ham til sig som en enlig glødelampe. Så standser han brat op, for ikke én men to profiler tegner sig op mod gardinet, skarpe som papirklip. Pelle kniber øjnene i, for det er, som om tågen fra Smør- og Fedtmosen er fulgt med, og nu slører hans syn, og jorden føles pludselig blød, som befandt han sig endnu derude i et uendeligt landskab af rørskov, krat og steder at forsvinde. En kulde griber ham om anklerne, og han registrerer nærmest åndsfraværende og fortabt, hvordan han langsomt synker.

Undervisningsmaterialer

Om Tågen over Smør- og Fedtmosen

Temaer

Uhyggen i idyllen
Hjemstavn og vejen væk

Ind i teksten

Novellen begynder in medias res og har et kriminalistisk plot.

  • Udarbejd et kort handlingsreferat.
  • Udvid handlingsreferatet: Giv et bud på, hvad der er sket, og hvorfor skynder Pelle sig af sted?

Inde i teksten

Novellen er fortalt med en 3.persons synsvinkel. Det betyder, at læseren er underinformeret om, hvad der er sket: Alle informationer er knyttet til Pelles tanker.

  • Gør rede for læserens opgave under læsningen. Kvalificer jeres bud på de tomme pladser i handlingen. Hvem kan ”de to profiler” være, som han ser i kroens vindue?
  • Hvilken situation befinder Pelle sig i? Hvad tænker han på? Hvad sker der med ham i slutningen af novellen?
  • Sammenfat jeres iagttagelser: Hvad er der sket, hvad sker der, hvordan er plottet bygget op?

Ud af teksten

Smør- og Fedtmosen danner scene for handlingen. Udenfor ligger bl.a. Hjortespringbadet og parcelhuskvarteret.

  • Gør rede for, hvordan Herlev er skildret gennem tåge og lys, mose og bebyggelse.
  • Sammenhold jeres redegørelse med Danmarks Naturfredningsforenings beskrivelse af Smør- og Fedtmosen og karakteristikken af forfatterens roman.

© Henrik Poulsen – Medier og læring I/S