Undervisningsside for GELLERUPHABETET ***

Hvem er Gellerup?

Gellerup er en forstad til Aarhus og en del af Aarhus kommune. Forstaden domineres af Gellerupparken, der er Danmarks største boligafdeling. Gellerupparken er af regeringen karakteriseret som en ghetto. Der er stor aktivitet for at forny boligområdet. På Gellerups egen hjemmeside præsenteres det på denne måde:

”Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefonden (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Den boligsociale helhedsplan

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.”Kilde

Charlotte Weitze

GELLERUPHABETET ***

Af Charlotte Weitze

Akademikere på tur. Briller, Fjällräv og antropologisk tilgang: ”Skat, hvor tør vi parkere bilen”?

Blixens, kontorhus, nyt i stål og glas. Cappuccino af nyristet bønne til 33 kr. Fra en farm i Afrika.

Citron, pitahaya, artiskok, sharon, cennet nari, lime, tamarind og kogebanan. Bazar Vest er en fest.

Dørtelefoner? Har Gellerupparken virkelig ingen dørtelefoner?

Ekkoet af mine Eccosko mod opgangens små hvide kakler. Ligner jeg mon én fra kommunen?

Fældede gamle træer bliver liggende som insekthoteller. I troperne ville de tiltrække slanger.

Gellerup kommer af mandsnavnet Gelli. Up betyder En skare, som flyttede fra storby til rydning.

Hej, siger vi, passerer hinanden på stien og smiler landsbysmilet.

Innovativt? Er dét at rive ned, fælde, bebygge, tildække, tilplante, anlægge og omlægge?

Jublen i 70´erne: Hvilke lyse stuer, vaskemaskine, affaldsskakt, tørretumbler, mallorcahvid beton!

Kaffekanderne på biblioteket. De brune plastickopper. Mælk i 20 ml. brik.

Ledvogterfamilien på Gellerup Mark i 1800-tallet. De havde 12 børn, den yngste hed Dusinus.

Moskéen har blot kvindeadgang til ramadanen. Men jeg inviteres ind en onsdag, uden tørklæde.

Nu trænger jeg til en kold øl! Men der er kun energidrikke på hylden i det lokale supermarked.

Overalt prikkes plænerne af bellis, mens fugleskræmslet, uden øjne, vogter nyttehaverne.

Planlagte bugtede stier får opsat chikaner: Fyrretræer og kampesten. Nogen skal jo sænke farten…

Quiz: Hvor mange af Gellerups boligblokke ender med nedrivning?

Røde øjne på altanen, Tyrkerduerne kigger ind og lægger hovederne på skrå, mens jeg skriver.

Stolene i Gellerup Kirke er sat i en rundkreds. Der tekstes på Farsi.

Trille Luccasvej. Til minde om børnecirkusdirektøren, den trafikdræbte ildsjæl.

Uret af guld. Teenagedrengens arm. Han sidder bag kassen i Føtex, City Vest.

Vandpiberygende far på bænken. Døtrene står på rulleskøjter og traller: ”Hjulene på bussen”.

Weekend, hvinende dæk, dunkemusik bag tonede ruder. ”Saturday night fever” på Dortesvej.

Xenofobisk, hvem er xenofobisk? (Xoenos betyder fremmed. Phobos betyder frygt eller flugt).

Yahya Hassan voksede op i Gellerup.

Zahra, Mavash, Saloumeh, Thomas, Estime, Abdullah, Altinkaya og Theis bor i min opgang.

Æbletræer plantes ved de nye overløbsbassiner. Til efteråret vil de bære sur men saftig frugt.

Øksen blev brugt, da et par unge smadrede Blixens-husets nypudsede caféruder.

Århusdalen, skabt af vand fra Gellerupbjerget. For 12.000 år siden smeltede solen to kilometer is.

Undervisningsmaterialer

Om GELLERUPHABETET

Teksten rummer 29 linjer om Gellerup i en alfabetisk rækkefølge. Et alfabet er den komplette liste over alle bogstaver, der kan benyttes i orddannelser.

Temaer

Mødet med det fremmede
Det organiske fællesskab

Ind i teksten

  • Læs teksten igennem og fortæl, hvad du umiddelbart synes om den.
  • Vælg tre ord, der dækker jeres indtryk af Gellerup ud fra teksten.
  • Sammenlign jeres ord med resten af klassens.

Inde i teksten

Teksten er formet som en alfabetisk liste, som vi kender det fra leksika og ordbøger. Ordet ’alfabet’ gemmer sig endda i titlen. Et leksikon er en fagtekst, der rummer faktaoplysninger om et eller flere emner. Et leksikonopslag skal være sagligt og uden personlige oplevelser eller subjektive synspunkter.

  • Overvej i klassen, hvilke genretræk der ellers er knyttet til et leksikon eller en ordbog. Hvilke regler gælder i øvrigt for leksikongenren?
  • Kig ned over listerne i teksten og find eksempler på linjer, der overtræder reglerne for et leksikonopslag.

 

Alle  29 linjer tager udgangspunkt i en iagttagelse fra steder eller af mennesker i Gellerup. Bag iagttagelsen gemmer der sig en undertekst, der nogle gange har form af et spørgsmål.

  • Vælg sammen med din sidekammerat to linjer, som I gerne vil forklare nærmere for klassen. Hvilke undertekster gemmer der sig i linjerne?

Ud af teksten

De 29 linjer rummer tydelige spor efter forfatteren Charlotte Weitzes ophold i forstaden.

  • Sammenlign teksten med forstadens egen beskrivelse i sin helhedsplan. Kan I fx finde eksempler på ”Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet”.
  • Find eksempler i teksten på forfatterens ’undren’. Inddrag jeres iagttagelser af undertekster.
  • Lav en konklusion på jeres arbejde: Sammenlign jeres analyser med jeres indledende bud på, hvordan teksten beskrev Gellerup.

© Henrik Poulsen – Medier og læring I/S